Angkor i imperium khmerskie

Автор: GYGLEBOOKS от 12-09-2023, 20:01, Коментариев: 0

Категория: КНИГИ » ИСТОРИЯ


Название: Angkor i imperium khmerskie
Автор: John Audric
Издательство: Państwowy Instytut Wydawniczy
Год: 1979
Формат: pdf
Страниц: 169
Размер: 93.9 Мб
Язык: польский

Książka Audrica nie jest kompendium wiedzy o cywilizacji Khmerów. To zgrabnie napisana popularnonaukowa opowieść o Kambodży i Khmerach. Opowieść, która ma naprawdę wiele atutów.
Przede wszystkim autor nie skupia się wyłącznie na historii Angkor Thom – najsłynniejszej stolicy imperium khmerskiego. Wręcz przeciwnie – omawia początki imperium, zaczynając od przepięknych legend o Kaundinji i Wierzbowym Liściu. Omawia początki państwowości w królestwie Funamu, by przejść przez wszystkie stadia do Angkoru.
 

Studja nad początkami społeczeństwa i państwa litewskiego. Tom 1

Автор: GYGLEBOOKS от 12-09-2023, 20:01, Коментариев: 0

Категория: КНИГИ » ИСТОРИЯ


Название: Studja nad początkami społeczeństwa i państwa litewskiego. Tom 1
Автор: Łowmiański Henryk
Издательство: nakładem Towarzystwa Przyjaciół Nauk
Год: 1931
Формат: pdf
Страниц: 466
Размер: 26.6 Мб
Язык: польский

Dzieło H. Łowmiańskiego poświęcone badaniu form społecznych i państwowych Litwy w XIII w.
Zainteresowanie tym okresem H. Łowmiański objaśnia tym, że XIII w. był w dziejach litewskich okresem przełomowym. Zamykał epokę bytu plemiennego, opartego na prastarych zasadach obyczajowych i organizacyjnych, i zarazem otwierał epokę nową – wejście Litwy w krąg cywilizacji rzymskiej i chrześcijańskiej, której pierwiastki będą odtąd oddziaływały na kulturę rodzimą z coraz większa siłą, przenikając dwiema drogami: przez Ruś – w odmianie bizantyjskiej oraz przez Niemcy, a następnie przez Polskę – w odmianie łacińskiej. Przełom ten znajduje wyraz w zmianie form ustrojowych. Powstaje wtedy monarchia litewska na miejscu dawnego ustroju politycznego, w którym zasadniczym związkiem było plemię.
 

Malta 1565

Автор: GYGLEBOOKS от 12-09-2023, 20:00, Коментариев: 0

Категория: КНИГИ » ВОЕННАЯ ТЕМАТИКА


Название: Malta 1565
Автор: Andrzej Zieli?ski
Издательство: Bellona
Год: 2004
Формат: pdf
Страниц: 176
Размер: 21.9 Мб
Язык: польский

Niezwykle waznym i dramatycznym punktem przelomowym w historii zakonu joannitow, po ktorym az do dzisiejszych czasow nic juz nie zagrazalo jego dalszej egzystencji, byla niecodzienna w swej determinacji obrona Malty w 1565 roku. Stanowila ona na owe czasy obrone niezwykla. Chociaz wszystko przemawialo wtedy przeciwko joannitom na Malcie, zarowno gorsze uzbrojenie i slabe fortyfikacje, jak i spoznione dostawy broni i zywnosci, a przede wszystkim znaczne opoznienie militarnej pomocy, kilkuset kawalerow zakonnych wspartych ponad tysiecznym kontyngentem zacieznych zolnierzy oraz oddzialem ochotnikow, miejscowym pospolitym ruszeniem i grupa... bylych galernikow, oparlo sie wielotysiecznej, niepokonanej dotychczas armii, jaka przeciwko wyspie, siedzibie zakonu, wyslal sultan osmanski Sulejman I Wspanialy.
 

Словник української мови XVI - I пол. XVII ст. Випуск 13 (и-і)

Автор: GYGLEBOOKS от 12-09-2023, 19:59, Коментариев: 0

Категория: КНИГИ » ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ


Название: Словник української мови XVI - I пол. XVII ст. Випуск 13 (и-і)
Автор: Укладачі О. Захарків, М. Чікало, Г. Дидик-Меуш, Н. Осташ, І. Черевко
Издательство: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича
Год: 2006
Формат: pdf+djvu
Страниц: 246
Для сайта: litgu.ru
Размер: 35.4 Мб
Язык: украинский


Тринадцятий випуск є складовою частиною Словника української мови XVI — першої половини XVII ст. — першої в історії української культури праці, яка подає інформацію про книжну і народнорозмовну лексику української мови цього періоду. Випуск містить 911 слів на літери И-І; тут подано їхню семантичну, граматичну і стилістичну характеристику. Ілюстративний матеріал наводиться з урахуванням хронології, територіального поширення і жанрових особливостей писемних пам’яток. Уперше в українській історичній лексикографічній практиці у цитованому матеріалі збережений наголос слів.
 

Сільське господарство населення Хозарського каганату в лісостеповій зоні

Автор: GYGLEBOOKS от 12-09-2023, 19:59, Коментариев: 0

Категория: КНИГИ » ИСТОРИЯ


Название: Сільське господарство населення Хозарського каганату в лісостеповій зоні
Автор: Колода В.В., Горбаненко С.А.
Издательство: Академперіодика
Год: 2018
Формат: pdf
Страниц: 170
Для сайта: litgu.ru
Размер: 22.8 Мб
Язык: украинский

Монографія присвячена сільському господарству населення, що проживало у лісостеповій зоні Хозарського каганату на його північно-західних теренах. Широке залучення природознавчих методик (палеоботаніка, археозоологія, ґрунтознавство, палеокліматологія) дає змогу вивести наше розуміння сільського господарства як основи економіки населення Хозарії на якісно новий науковий рівень. Порівняльний аналіз виявив певний вплив землеробських традицій салтівського населення на сусідні з ними племена східних слов’ян: літописних сіверян (роменська культура Дніпровського Лівобережжя) та слов’ян на Дону (боршевська археологічна культура).
 

Одесса : исторический и торгово-экономический очерк Одессы в связи с Новороссийским краем

Автор: GYGLEBOOKS от 12-09-2023, 19:59, Коментариев: 0

Категория: КНИГИ » ИСТОРИЯ


Название: Одесса : исторический и торгово-экономический очерк Одессы в связи с Новороссийским краем
Автор: Бернштейн С.
Издательство: Одесса : в тип. Л. Нитче
Год: 1881
Формат: pdf
Страниц: 145
Размер: 37.5 Мб
Язык: русский

Книга С. Бернштейна является аналитическим историческим очерком развития Одессы, в частности, периода второй половины ХІХ века, совпадающего с правлением Александра ІІ. Особая роль уделена торгово-экономическим отношениям. Подчеркивается зависимость благоденствия Одессы от состояния всего Новороссийского края. Автор на основе данных статистики выводит наиболее благоприятные способы развития экономики в Одессе и на прилежащих к ней территориях, предлагает проекты по усовершенствованию различных её отраслей.
 

Краткие сообщения Института археологии. Выпуск 230

Автор: GYGLEBOOKS от 12-09-2023, 19:59, Коментариев: 0

Категория: КНИГИ » ИСТОРИЯ


Название: Краткие сообщения Института археологии. Выпуск 230
Автор: сборник
Издательство: Языки славянской культуры
Год: 2013
Формат: pdf
Страниц: 296
Размер: 28.2 Мб
Язык: Русский

Настоящий выпуск издания включает публикацию материалов Круглого стола "Цивилизационные центры и первобытная периферия в эпоху раннего металла: модели взаимодействия".
 

Encyclopedia of Language & Linguistics

Автор: GYGLEBOOKS от 12-09-2023, 19:59, Коментариев: 0

Категория: КНИГИ » ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

Encyclopedia of Language & Linguistics
Название: Encyclopedia of Language & Linguistics
Автор: Editor-in-Chief Keith Brown
Издательство: Elsevier
Год: 2006
Формат: pdf
Страниц: 12190
Размер: 211.4 Мб
Язык: английский

The Encyclopedia of Language and Linguistics meets the need for a truly international work of reference and reviews current knowledge in the fields of linguistics and language studies. The work makes a systematic effort to take into account the many different views and perspectives encountered in research and thinking in the fields of linguistics and language studies, emphasizing the multidisciplinary nature of the subject.
 

Python Playground, 2nd Edition: Geeky Projects for the Curious Programmer

Автор: literator от 12-09-2023, 19:43, Коментариев: 0

Категория: КНИГИ » ПРОГРАММИРОВАНИЕ

Название: Python Playground, 2nd Edition: Geeky Projects for the Curious Programmer
Автор: Mahesh Venkitachalam
Издательство: No Starch Press
Год: 2024
Страниц: 646
Язык: английский
Формат: epub (true), mobi
Размер: 48.2 MB

Put the fun back in Python programming and build your skills as you create 3D simulations and graphics, speech-recognition machine-learning systems, IoT devices, and more. The fully updated 2nd edition is here, now with 5 brand-new projects! Harness the power of Python as you turn code into tangible creations with Python Playground, a collection of 15 inventive projects that will expand your programming horizons, spark your curiosity, and elevate your coding skills. Go beyond the basics as you write programs to generate art and music, simulate real-world phenomena, and interact with hardware, all through the use of Python and common libraries such as Numpy, Matplotlib, and Pillow. Python Playground was written for anyone curious about how to use programming to understand and explore ideas. The projects in this book assume that you know basic Python syntax and basic programming concepts and that you’re familiar with high school mathematics. I’ve done my best to explain in detail the math you need for all projects. This book isn’t intended to be your first book on Python. I won’t walk you through the basics. I will, however, show you how to use Python to solve a variety of real-world problems in a series of nontrivial projects.
 

The Science of Animal Agriculture, 5th Edition

Автор: harun54 от 12-09-2023, 19:11, Коментариев: 0

Категория: КНИГИ » ОГОРОД, САД, ХОЗЯЙСТВО

Название: The Science of Animal Agriculture, 5th Edition
Автор: Ray V. Herren
Издательство: Cengage Learning
Год: 2018
Формат: PDF
Размер: 197 Мб
Язык: английский / English

Presenting up-to-date information in a highly visual, reader-friendly manner, THE SCIENCE OF ANIMAL AGRICULTURE, Fifth Edition, provides a thorough introduction to basic science concepts involved in the production of agricultural animals. By combining scientific principles with practical applications, this proven resource clearly demonstrates how science and agriculture are integrally related. The text covers biological processes of agricultural animals--including reproduction, growth and development, and animal behavior--as well as concerns associated with production, such as nutrition, disease, and even the latest in animal biotechnology. The author also addresses key issues such as animal welfare, consumer concerns, and environmental considerations, offering students further insights into today's agricultural industry.