Zbieżność i różnice interesów w stosunkach polsko-niemieckich w latach 1989-2009

Автор: GYGLEBOOKS от 1-08-2023, 12:36, Коментариев: 0

Категория: КНИГИ » ИСТОРИЯ


Название: Zbieżność i różnice interesów w stosunkach polsko-niemieckich w latach 1989-2009
Автор: Stolarczyk, Mieczysław
Издательство: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Год: 2010
Формат: pdf
Страниц: 700
Размер: 17.4 Мб
Язык: польский


Najważniejszym celem pracy jest przedstawienie na tle ewolucji uwarunkowań wewnątrzpolskich, wewnątrzniemieckich i międzynarodowych oraz w kontekście głównych założeń koncepcji „polsko -niemiecka wspólnota interesów” zakresu zbieżności i różnic interesów w stosunkach polsko-niemieckich w latach 1989—2009 zarówno w wymiarze bilateralnym, jak i wielostronnym (międzynarodowym).


Dążeniem moim było zaprezentowanie w ujęciu syntetycznym najważniejszych przejawów współpracy polsko-niemieckiej w okresie pozimnowojennym i omówienie kwestii najbardziej spornych zarówno w relacjach międzyrządowych (międzypaństwowych), jak i w płaszczyźnie społecznej. Jednym z głównych zamierzeń badawczych pracy jest ukazanie źródeł i przejawów wzrostu rozbieżności interesów oraz celów Polski i Niemiec w latach 1998—2009 w wymiarze międzynarodowym, przede wszystkim europejskim, a więc w tym obszarze, w ramach którego w latach 1989/1990—1998 występowała daleko idąca zbieżność interesów między obu państwami i który przez wiele lat stanowił o istocie polsko -niemieckiej wspólnoty interesów. Oprócz tego zamierzałem przedstawić najważniejsze kontrowersje występujące w tym okresie w relacjach bilateralnych między Polską a Niemcami, w pierwszej kolejności związanych z ich obciążeniami historycznymi. Mimo bowiem upływu czasu spory polsko -niemieckie związane z II wojną światową były nadal bardzo poważnym obciążeniem stosunków polsko -niemieckich.

Нашел ошибку? Есть жалоба? Жми!
Пожаловаться администрации
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.